Stichting SKW
Dorpshuis De Schakel

Witterhoofdweg 1a
9405 HX Assen
Telefoon: 0592 - 398126
info@schakel-assen.nl

Italiaans 2013/2014

Hier vindt u een aanbod van cursussen,  waarvoor u zich kunt opgeven door middel van het aanmeldformulier. (Leest u a.u.b. de voorwaarden goed door).

De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Geeft u zich dus op, door het aanmeldformulier ingevuld bij de Schakel af te geven, of op te sturen.

UW OPGAVE MOET UITERLIJK 10 SEPTEMBER 2013 BINNEN ZIJN, WANT BEGIN OKTOBER STARTEN DE CURSUSSEN WEER.

Wij zien u graag in de Schakel en wensen u een fijn cursusjaar.

Wijkbakkie

Om 10:00 uur gratis koffie of thee met wat lekkers in de Schakel.

Het wijkbakkie wordt speciaal georganiseerd voor alle inwoners van Assen-West.

Komende wijkbakkies:

  • hier volgen binnenkort nieuwe data

Afscheid Jans Haan

Beste wijkbewoners,

Onze beheerder Jans Haan gaat per 1 april 2012 met pensioen.

Op vrijdag 20 april a.s. vanaf 16:00 uur is er een afscheidsreceptie in de Schakel. De vrijwilligers en het bestuur kijken dan samen met Jans en de genodigden terug op de vele jaren dat hij beheerder was van de Schakel.

Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en samenwerking en wensen hem het allerbeste toe.

Bestuur wijkcentrum de Schakel

Centrum jeugd en gezin

Opvoedvragen Heeft u vragen over het opvoeden van uw kind?

Met al uw kleine en grote vragen kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin Assen.

Ook bij u in de buurt houdt het CJG inloopspreekuren. Maar natuurlijk kunt u ook vragen stellen per mail vragen@cjgassen.nl of telefoon 0592-366600. De adressen en inloopspreekuren vindt u op www.cjgassen.nl Het CJG Assen is een samenwerkingsverband van Icare (consultatiebureau) NoorderMaat (maatschappelijk werk),  GGD Drenthe,  Bureau Jeugdzorg Drenthe en de gemeente Assen.  Op scholen treft u CJG’ers aan als schoolmaatschappelijk werker of verpleegkundige / schoolarts.

Onze Truus heeft een lintje gekregen!

Mevrouw Truus Zwaneveld heeft op 29 april jl. een koninklijk lintje gekregen uit handen van de burgemeester van Assen. Hiermee is zij lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar jarenlange vrijwillige inzet bij vele organisaties o.a. bij de Vrouwen van Nu, de Welzo, en de Schakel. Wij zijn apetrots op haar en het bestuur en de vrijwilligers hebben Truus en haar familie een receptie aangeboden.

De voorzitter van de Schakel feliciteert Truus.